Om oss

Vi är ett transport och följebils företag, som håller på med alla sorters transporter.
Har varit i branschen i 35 år och håller på med alla sorter. Allt från bud till partigods samt maskiner, brett, högt och långt,  Följebilar och VTL  vid förfrågningar på transporter kontakta oss på

Mob:070 603 64 60

Facebook